GMT+2 İstanbul

 

Üyelikler aylık bazda  yapılır. İsterseniz  her ay  istediğiniz zaman  tek  tek aylık  ödemesi yapabilirsiniz, isterseniz tek seferde 2 aylık   toplu  ödeme yapıp % 10 indirim alırsınız.

Bir diğer seçenekte 3 aylık alıp  daha  yüksek bir indirimden faydalanmaktır.

Tek Seferlik Ödeme ile 1 Aylık Premium Üyelik için  =  50 TL + % 18 KDV =59 TL

Tek Seferlik Ödeme ile 2 Aylık Premium Üyelik için  = 90  TL + % 18 KDV = 106.2 TL ( % 10 indirim )

Tek Seferlik Ödeme ile 3 Aylık Premium Üyelik için = 120 TL + %18 KDV = 141.6 TL ( % 20 indirim )

Bu seçeneklerden birini seçtiğinizde  ödemeniz paypal  ile güvenilir bir ortamda yapılacak, ve sitenin her bölümüne girebileceksiniz.

 

Üyelik ve Kullanım Şartları Sözleşmesi

Son güncelleme tarihi: 20 Mayıs 2012

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Pararehberim: Bc Ticaret (pararehberim.com internet sitesinin sahibi)

Üye: Pararehberim.com’a üye olup/olan, servislerinden faydalanmak isteyen kullanıcılar

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

Üye, servisten faydalanmaya başladığı andan itibaren bu üyelik sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız işbu sözleşmedeki şart ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Pararehberim'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Pararehberim, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına haizdir.

3.KULLANIM ŞARTLARI

Pararehberim, aşağıdaki yazılı durumlarda, üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

3.1Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

3.2Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

3.3Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

4.SORUMLULUKLAR

4.1Pararehberim.com üyesi, kayıt işlemlerini tamamlayıp e-posta adresini onayladıktan sonra, işbu sözleşmedeki şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Pararehberim.com sitesini ziyaret edebilir ve tüm yayınlanan bölümlere girebilir. Ancak, bu hakkı sadece üyelik süresi boyunca geçerlidir.

4.2Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetli kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur.

4.3Üye internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

4.4Üye tarafından Pararehberim.com hesabının gerek Pararehberim’e gerekse de üçüncü şahısları zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Pararrehberim'in ticari itibarının üye eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Pararehberim, üyeliği derhal iptal etme, üyeye karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

4.5Pararehberim; sitenin belirli yerlerinde, bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtebilir ve uygulayabilir. Bu bölümü kullanan üyeler peşinen ilgili kural ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.

4.6Pararehberim, üyelerine ait kişisel bilgilerini korumaya yönelik prensipler uygulamaktadır. Üyeler, gizlilik prensipleri hakkında bilgi almak için ‘’Gizlilik’’ sayfasını ziyaret edebilirler.

İÇERİK KULLANIMI

Pararehberim bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, pararehberim markası ve , www.pararehberim.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (Bundan sonra ‘’Materyaller’’ olarak anılacak) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Pararehberim'in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

6.PARAREHBERİM'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Pararehberim sorumlu değildir. Pararehberim, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Pararehberim'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Pararehberim, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Pararehberim, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi, veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Pararehberim işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

7.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

8.TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin AlaMarka’ya bildirdiği elektronik posta adresi; bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için, yasal adresin isteneceği elektronik posta adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik posta adreslerine yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Pararehberim; üyenin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim, elektronik postanın AlaMarka tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

9.YETKİ

İşbu sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğan ihtilaflar halinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacakdır.

Pararehberim, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır .

ÜYE, BU KATILIM SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN MADDELERİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, KABUL ETTİĞİNİ VE KENDİSİYLE İLGİLİ OLARAK VERDİĞİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLADIĞINI BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDER.